Hjørring Handel

Hjørring Handelstandsforenings Fond

Hjørring Handel har opløst sin fond, og skal i den forbindelse have uddelt en masse penge, måske kan du søge?

Hjørring Handelsstandsforenings Fond har eksisteret i mange år, og har lidt overlevet sin tid. Nu har bestyrelsen fået Civilstyrelsens godkendelse til at ophæve fonden, og mangler nu ansøgere, der kan modtage midler fra fonden.

Hjørring Handel

Der er følgende puljer, der kan søges.

Hjørring Handel

Pulje 3:

Økonomisk støtte til Handelsmæssig uddannelse.
Kan udelukkende søges af
• Medlemmer af Hjørring Handel, deres enker eller børn
• Unge under handelsmæssig uddannelse med tilknytning til Hjørring Kommune

Der ydes støtte til:
• Digital opkvalificering til byens handelsdrivende, herunder ”hybrid-butikker”.
• Konsulentbistand til at højne serviceniveau i byen, så der leveres service i
verdensklasse med WOW oplevelser
• Uddannelse af Byguider til gavn for byens turister og lokale besøgende,
herunder tøj og transportmiddel hertil (Eks. Segway)
• Opstart af netværk for butikkernes elever. Mange elever er ”alene”, vi ønsker
vi bidrage til opstart af et fællesskab, hvor de kan hjælpe og uddanne
hinanden på tværs af butikkerne, evt. i samarbejde med Handelsgymnasiet.

Der kan ansøges op til 50.000 kr. Der skal vedlægges budget og evt. tilbud for aktiviteten, samt oplyses reg. nr og kontonummer, som midlerne skal udbetales til.
Denne pulje har ansøgningsfrist d. 1. juni 2023 og d. 1. november 2023.
Der uddeles i 2023 og igen i 2024 hvis, der er midler tilbage efter første
2 runder.

Pulje 4:

Økonomisk hjælp til erhvervs- og foreningsformål.
Kan udelukkende søges af medlemmer af Hjørring handel

Der ydes støtte til:
• Byfornyelse. Indkøb af by interiør, og oplevelsespunkter, som fremmer herlighedsværdien af at besøge Handelsbyen, med det formål at tiltrække turister og borgere ind til vores medlemmer, og herigennem understøtte erhvervs- og foreningsformålene.
• Aktiviteter. Hvis en forening eller butik, der er medlem af Hjørring Handel, vil lave aktiviteter, der fremmer aktiviteterne i byen kan de søge et beløb hertil.
• Tilskud til skøjtebane

Der kan ansøges op til 50.000 kr. Der skal vedlægges budget og evt. tilbud for aktiviteten, samt oplyses reg. nr og kontonummer, som midlerne skal udbetales til.
Denne pulje kan søges løbende og der uddeles indtil puljen er tom.

Hvordan søger man?

Ønsker du at søge en af en af puljerne, skal du udfylde det dertil hørende ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet nedenfor skal anvendes, når der søges midler fra fonden.

Ansøgningsskemaet er udformet som en indtastningsklar PDF. Download skemaet, gem det på din pc og udfyld det.

Ansøgningen skal sendes til formanden for Hjørring Handel på mail: betina.d.jensen@nordea.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Hjørring Handel via mail på info@hjoerringhandel.dk
Svar på ansøgning modtages senest to måneder efter ansøgningsfristen.

Download ansøgningsskema her:

Hjørring Handel

Event – og aktivitetschef
Rikke Ejsenhardt

29 64 12 45

Event – og SoMe
Kimmie Amaliegaard

29 64 05 03

Hjørring Handel Amtmandstoften 1 9800 Hjørring
Kontakt os allerede i dag
Bliv medlem af Hjørring Handel i dag og få del i de mange medlemsfordele.